GRAD    ŠALEK

Na kratko o gradu

Grad Šalek, ki leži na strmem griču nad istoimenskim naseljem je verjetno najstarejša grajska stavba v Šaleški dolini, saj se po njem imenuje ves tukajšnji dolinski svet. Njegovo zgodovino lahko spremljamo vse do srede 12. stoletja, ko se prvič po njem imenujejo predstavniki visokosvobodne plemiške rodbine. Sama stavba se prvič sicer omenja leta 1278 kot »haus Schalekke«. Po izumrtju domnevnih prvih lastnikov in graditeljev v prvi polovici 13. stoletja je grad konec 60-tih let 13. stoletja prešel v roke krške škofije in je ostal v njenih rokah vse do konca srednjega veka. Grad in njegovo posest so sicer imeli v fevdu od leta 1335 dalje Žovneški svobodniki oz. po letu 1341 Celjski grofje, ki pa so ga oddajali svojim vitezom naprej v sekundarni fevd. Kot taki so na gradu najdaljši čas bivali vitezi Rifniški, ki so ga upravljali od leta 1371 do 1428. Celjski grofje so, tako kot večji del krških fevdov, tudi tega alodirali, tako da je grad po njihovem izumrtju leta 1456 prešel v deželnoknežje roke, ti pa so ga nato prodali naprej. Najdlje so na gradu bivali člani družine Raumschüsslov, ki so ga posedovali s krajšimi prekinitvami od druge polovice 16. pa vse do srede 17. stoletja. Grad je bil opuščen leta 1770 ko ga je že drugič v relativno kratkem času zajel požar.

Grad spada tako po svoji starosti, kot po enkratni trikotni obliki osrednjega stolpa med najpomembnejše gradove na slovenskem Štajerskem, ohranjeni stavbni členi (okna, vrata) pa nedvomno postavljajo njegov nastanek v prvo polovico ali najkasneje sredino 12. stoletja, kar posem sovpade s prvimi omembami v arhivskih virih.


vir podatkov: internet: www.rotaryklubvelenje.si


          nazaj

© M. Hribar feb. 2006