GRAD   RUDENEKslike: Irena K.

Na kratko o gradu
      Grad Rudenek (Rudeneck) – 14. stoletje (Rečica ob Savinji)

   Grad Rudenek (Rudeneck) je omenjen že leta 1345 kot vest Rudenek, pozidali pa so ga altenburški vitezi, oglejski ministeriali na Vrbovcu. Leta 1345 je bil razdejan med spopadi med Ptujskimi gospodi in Celjani, a so ga kmalu obnovili. Leta 1364 je Hansel Vrbovski izročil Celjskim grofom vest Roudenberch in ga takoj prevzel nazaj kot celjski fevd. Grad so imeli Vrbovski v fevdu do leta 1446, po letu 1456 pa so ga upravljali deželnoknežji fevdniki, mad njimi Andrei Hohenwarter od leta 1461 in Wolfgang Dobrnski od leta 1542, Wolf Žiga pl. Gaisruck pa je Rudenek leta 1578 prodal ljubljanskemu škofu Konradu Glušiču, ki ga je združil z gornjegrajsko škofijsko posestjo. Škofija ga je posedovala do leta 1788, ko je prešel v last verskega sklada. Leta 1635 so Rudenek opustošili in izropali uporni kmetje, a so ga obnovili. Razpadel je v 18. stoletju.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar feb. 2010