GRAD     ROGATECNa kratko o gradu

    Razvaline gradu Rogatec (Rohitsch) nad istoimenim trgom nam le težko pričarajo nekdaj mogočno utrdbo z dvojnim obzidjem. Grajsko jedro je nastalo v romanski dobi, temu so v gotski in renesančni dobi prizidali nova poslopja, temeljito pa so ga obnovili po letu 1574, ko je pogorel. Grad je omenjen leta 1192 kot purch ze Rohacz, do konca 13. stoletja pa so na njem gopsodovali krški fevdniki vitezi Rogaški (leta1197 sta omenjena Bertold in Štefan de Rohas). Nekaj let so bili graščaki znameniti vitezi Liechtensteinski, nato pa so ga pridobili Žovneški gospodje in končno Habsburžani. Med lastniki srečamo Schrott, Welzerje, kneze Eggenberge, grofe Leslie in Attemse, ki so grad opustili po letu 1810.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar sept. 2006