DVOREC  ROCEN
Na kratko o dvorcu

   Baročni dvorec Rocen (Ruzing) na vzpetini pod Šmarnogorsko Grmado, v katerem so danes upravni prostori policijske šole, so v prvi polovici 16. stoletja pozidali Lambergi, zatem so bili lastniki Gallensteini, Wernegkhi, Raspi, Mosconi, Schweigerji in Lazzariniji. V začetku 20. stoletja sta dvorec kupila ljubljanska veletrgovca Jelačin in Kraft in ga 1930. leta prodala slovenski frančiškanski provinci sv. Križa. Po drugi svetovni vojni je bil Rocen nacionaliziran. Na zunanjščini zgeldno prenovljenega dvorca je še mogoče prepoznati sestavine baročne arhitekture, notranjost pa je že močno predelana.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar mar. 2008