GRADIČ   RISTOVEC   slike: Irena K.

Na kratko o gradiču
         Gradič Ristovec (Rustenau) – 15. stoletje

   Gradič Ristovec (Rustenau) je omenjen po letu 1429, ko je od Holleneggov prešel v posest Rajnprehta Gleinzerja. Sprva je bil salzburški, kasneje deželnoknežji fevd. Okrog leta 1500 je omenjen kot Holleneger hof, med poznejšimi lastniki pa so bili Elizabeta pl. Wintershofen, rodbina je gradič imela do leta 1704, leta 1820 ga je kupil dr. Mihael Okorn, leta 1827 knez Franc Jožef Dietrichsteinski, okoli leta 1885 pa ga je imela njegova vnukinja grofica Tereza Herberstein. Pred prvo svetovno vojno ga je posedoval ptujski trgovec Franc Hojnik in v laste te rodbine je bil do konca druge svetovne vojne. Zdaj propada, v njem so stanovanja.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar jul. 2010