GRAD        RIHEMBERKNa kratko o gradu

  Na griču nad vasjo Branik že dolga leta obnavljajo grad Rihemberk (Riffenberch, Grayfenberg), enega najlepših gradov na Primorskem. Grad so upravljali goriški fevdniki vitezi Rihemberški, prvič omenjeni leta 1188 (Oton de Rifenberch). Sredi 15. stoletja je rodovina izumrla, nato pa so na gradu gospodovali številni zakupniki in zastavni lastniki, med njimi Thurni, Neuhausi in Lanthieriji. Leta 1646 je Rihemberk kupil baron Gašper Lanthieri in v lasti te rodbine ter sorodnikov grofov Lewetzov je bil do konca druge svetovne vojne. Rihemberk je pogorel februarja 1944, ko so partizani napadli domobransko postojanko v njem. Grad, v zgodovinskih virih izrecno omenjen leta 1230, je pozidan v obliki nepravilnega peterokotnika, v grajskem jedru pa izstopa mogočen okrogli 27 metrov visok stolp, ob katerem je pozidana grajska kapela, na drugi strani pa palacij. Grajska zasnova je obdana z renesančnim obzidjem z okroglimi obrambnimi stolpi (rondelami). Sredi 17. stoletja so Lanthieriji pozidali pod grajskim gričem dvonadstropni dvorec, ki je tudi bil požgan med 2 svetovno vojno. Danes o njem ni več sledu.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar maj 2006