GRAD    RIBNIKNa kratko o gradu

    Grad Ribnik je zgrajen v 13. stoletju, v obrambne namene pa je služil obkrožen z okopom in ribnikom, ki je segal vse do zidov. Je eden redkih ohranjenih srednjeveških nižinskih utrdb imenovanih tudi "wasserburg". Prvli lastniki so bili kneti Baboniči. Od sredine 14. stoletja je bil v rokah Frankopanov, njihov grb s šestokrako zvezdo se še danes nahaja nad glavnim vhodom. Od 16. stoletja so z gradom gospodarili gospodje Zrinski, po njihovem propadu pa ga je v 19. stoletju delno obnovil madžarski plemič Gall. Leta 1903 je grad kupila Upravna občina Ribnik od družine Hahn. V preteklih sto letih je bilo v gradu nameščenih več različnih zvrsti, od obrtnih delavnic, šole, pošte do stanovanj in skladišč. V zadnjih letih je bilo posnetih več zgodovinskih filmov, v bližnji bodočnosti pa se pričakuje temeljito obnova gradu.


          nazaj   

© M. Hribar sept. 2006