GRAD   RIBNICA
Na kratko o gradu
   Obnovljeno renesančno zidovje gradu Ribnica, (Reiffnitz) sredi naselja ob rečici Bistrica, kjer je urejen spominski park kulturnikov, je edini ostanek mogočnega gradu, ki je prvič omenjen leta 1263 kot castrum Reiuenz. Upravljali so ga oglejski fevdniki Ortenburžani, nato Celjani po letu 1456 pa je Ribnica postala deželnoknežja posest. Med kastelani so bili Laaserji, Pyrschi, Hohenwarthi, prav tako pa so bili kastelani tudi iz družin von der Dur, Hohenwart,Schnizenbaum idr., ki izhajajo iz Celjskih grofov. Habsburžani so dajali Ribnico v zakup raznim fevdalnim družinam, tako Lambergom, Gallom in Mosconom, leta 1619 pa je cesar Ferdinand gospostvo prodal baronu Janezu Jakobu Khislu.
  Sredi 17. stoletja je v Ribnici gospodoval grof Trillegkh, po letu 1701 so grad kupili grofje Coblenzi, leta 1810 pa meščanska rodbina Rudež. Anton Rudež iz Kobjeglave pri Štanjelu je bil grajski oskrbnik od leta 1787, dve leti pozneje pa že najemnik ribniške gospoščine. V lasti Rudežev je Ribnica ostala do konca druge svetovne vojne. Grad je pogorel leta 1784, vendar ga je grof Gvidon Cobenzl kmalu obnovil. Grajsko jedro sta sestavljala dva palacija, celotno zasnovo pa je obdajal vodni jarek. V ohranjenem trektu so prostori etnografskega muzej z zbirko domače obrti.          nazaj   

© M. Hribar nov. 2006