DVOREC  REPNJE
Na kratko o dvorcu

   Na severozahodnem grebenu Repnjskega hriba nad vsjo Repnje pri Vodicah je nekdaj stal grad Reittlstein, o katerem danes priča le večji umetno narejen plato, saj so baje porabili razvaline pri zidavi spodnjega gradu. Da gre za romanski grad, kaže tudi omemba krškega ministeriala viteza Wernhardusa de Repnach v zgodovinskih virih (od leta 1154). Sredi 16. stoletja so bili lastniki gospostva Warli, ki jim je vladar dovolil, da so se imenovali po dvorcu Repnje Reittlstein. Spodnji repanski grad, med lastniki so omenjeni še Königi, Raumschüssli, baroni Smledniški , Schweigerji in Lazzariniji, je razpadel 1777. leta. Iz dela razvalin in ohranjenega trakta je v začetku 19. stoletja nastalo dvonadstropno poslopje, h kateremu so jezuiti leta 1870 prizidali cerkev, deset let pozneje pa so se v njem naselile šolske sestre. Danes je v poslopju samostan.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar mar. 2008