DVOREC    RENČEslike: Irena K.

Na kratko o dvorcu
      Dvorec Renče (Rentschach) – 17. stoletje

   Dvorec Renče (Rentschach) je omenjen šele leta 1410 kot hows vnd turn, že leta 1256 pa zasledimo ime goriškega ministeriala viteza Romanusa de Renzach, nato pa leta 1288 še ime viteza Marquarda de Rencacho. Renški vitezi naj bi bili sorodniki Neuhausov z novega gradu pri Ilirski Bistrici. Leta 1464 je grad od viteza Virgilia de Renczano kupil Štefan pl. Hoffer, pozneje pa so na njem gospodovali grofje Heys von Khuenburg, omenjeni leta 1589, baroni Dornbergi, grofje Thurni in grofje Strassoldo, ki so grajsko stavbo v 17. stoletju prezidali. Leta 1893 je dvorec kupila rodbina De Grazia. Poslopje je bilo med prvo svetovno vojno porušeno, po njej pa ponovno zgrajeno.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar jan 2010