GRAŠČNA   RAVNO  POLJE
Na kratko o graščini

   V zaselku Ravno polje pri Kungoti na Dravskem polju stoji na pol razpadla graščina Ravno polje
(Ebensfeld), ki se je razvila iz nekdanje vurberške pristave, omenjene v 13. stoletju. Med lastniki so
omenjeni Ptujski gospodje, grofje Stubenbergi, Welzetji, Khiessli in Gallerji. Prvotno stavbo so leta 1635
požgali uporni kmetje, zato so baroni Gallerji v drugi polovici 17. stoletja predelali Ebensfeld v veliko
štiritraktno poslopje z lepim arkadnim notranjim dvoriščem in rizalirno povdarjenimi vogali. Kasnejši
graščaki so bili grofje Sauerji, knez Poniatowsky, grofje Brandis in Herbersteini, od leta 1932 pa rodbina
Mussig. Po drugi svetovni vojni je bila last ptujskega agrokombinata, zdaj pa nenaseljena propada.
          nazaj   

© M. Hribar jul. 2007