DVOREC   RAVNE
Na kratko o dvorcu
   Južno od naselja Kal pri Pivki sotji zanemarjeni dvorec Ravne (Raunach), ki so ga v 16. stoletju na razvalinah starega stolpastega gradu pozidali toskanski grofje Raunachi. Raunachi so na Kalu omenjeni že leta 1340 (vitez Jakob). Prva utrdba je baje bila pozidana že v 12. stoletju, leta 131 pa je oglejski patriarh dal sezidati novo stolpasto poslopje, ki pa je razpadlo dvesto let pozneje. Leta 1617 je dvorec Ravne kupil tržaški patricij Karel de Leo, v prvi polovici 18. stoletja pa so ga podedovali sorodniki grofje Hohenwarthi, ki so ga posedovali do konca druge svetovne vojne.
  V dvonadstropnem poslopju pravokotnega tlorisa z razkošnim pročeljem, ki ga med drugim odlikujeta lep portal ter baročni balkon nad njim in s stopniščem, ki je nekdaj vodilo v sedaj zanemarjeni grajski park, so danes stanovanja.          nazaj   

© M. Hribar nov. 2006