RAVBARJEV    TURNNa kratko o gradu

Ravbarjev stolp ali Mali grad. Od nekdaj mogočne grajske stavbe je danes ostal le še večnadstropni okrogli stolp. V njem je čudovit zvezdasto rebrast strop ter na dvorišču opuščen vodnjak. Naloga gradu je bila varovati pomembno prometnico, ki je že od nekdaj povezovala jadransko obalo in Ljubljansko kotlino. Po Valvasorju naj bi v 11. stoletju plemici Neuhausi med rusevine spet prinesli dih zivljenja - zgradili nov grad imenovan Kleinhausel ali Mali grad (Valvasor 1877, 309). J. Katern iz Planine je ravno tako slisal, da stolp Malega gradu stoji na rimskih temeljih in da je sel od njega zid preko doline proti cesti, njegovo zidovje pa so porabili za gradnjo cest. Na tem mestu naj bi našel tudi nekaj železnih osti pilumov, ki jih hrani Notranjski muzej Postojna          nazaj   

© M. Hribar sept. 2005
vir podatkov: www.planina.si