GRAŠČINA   RAKIČANNa kratko o graščini

    V Rakičanu pri Murski Soboti je že v 14. stoletju stala fevdna utrdba, nato pa so v 17. stoletju grofje Batthyany pozidali današnjo graščini Rakičan (Reketye). K dolgi pravokotni gosposki stavbi z vhdonim stolpom in pravokotnima stolpoma na obeh straneh glavne fasade so priključena tri enako visoka gospodarska poslopja, ki oblikujejo veliko notranje dvorišče. Batthyanyem so kot lastniki gospoščine verjetno sledili Nadasdyji in Szechenyji. Po vojni je bil v njej dom onemoglih, zdaj pa je v zanemarjenem poslopju, ki ga postopno prenavljajo, še nekaj stanovanj. V graščini so urejeni ateljeji za umetnike, v njej ima prostore tudi konjeniški klub. Nekdanji grajski park s številnimi eksotičnimi drevesi je obsegal 11 hektarjev.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar sept. 2006