GRAŠČINA    RADEČE
Na kratko o graščini
  Pod grajskim gričem v Radečah je zakupnik gospoščine Žiga Višnjegorski leta 1535 pozidal
dvonadstropno graščino (t.i. spodnji radeški grad). Po Mosconijih in Mordachsih je v baročni
dobi predelana poznogotska stavba, ohranjeni so še portali in kamniti okenski okviti, prešla
v meščanske roke (leta 1797 jo je kupila rodbina Voll). Po prvi svetovni vojni je bila last
Hrvatske eskomptne banke iz Zagreba, danes pa je v obnovljenem poslopju prevzgojni dom.
            nazaj   

© M. Hribar junij. 2007