GRAŠČINA    RADOVLJICANa kratko o grašcini

Na mestu, kjer v starem trškem jedru danes stoji imenitna barocna radovljiška grašcina (Radmannsdorf), je sprva stal ortenburški stolpast grad, pozidan je bil v 14. stol., ki so mu grofje Dietrichsteini po letu 1515 prizidali zahodno krilo, grofje Thurn-Valsassina pa v zacetku 17. stol. dozidali vzhodni trakt. V barocni dobi je bila grašcina temeljito prenovljena in od takrat izvira njena sedanja podoba dvonadstropnega poslopja pravokotnega tlorisa z lepim, s štukaturno ornamentiko opremljenim proceljem, osrednjo os povdarja rizalit z atiko na vrhu in s kamnitim portalom z grofovskim grbom.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in grašcine na Slovenskem, avtor Ivan Jakic

          nazaj   

© M. Hribar marec 2006