GRAD   RAČE
Na kratko o gradu

   Grad Rače (Kranichsfeld) je bil v prvi polovici 16.stoletja, ko so ga pozidali, obdan
z vodnim jarkom. Prvotnemu renesančnemu štiritraktnemu poslopju so kmalu prizidali še dodatna
poslopja in stolpe, tako da je nastal velik grajski kompleks. Med lastniki so bili gospodi Regalli,
baroni Teuffenbachi in Trebinški, le dve leti grof Erazem Tattenbach, potem pa srečamo še pl.
Haydtegge, barone Werdenberge, pl. Denikejein druge. Grad je med leti 1884-1895 imela Marija
Terezija Straff, baronica Vandur, potem še Jožef Kalas in Emercijana Schweinburg do leta 1898.
Od leta 1898 do konca druge svetovne vojne so bili graščaki rodbina Bachler, danes pa so v
obnovljenem gradu stanovanja in sedež občine
          nazaj   

© M. Hribar jul. 2007