GRAD    PUŠTALNa kratko o gradu

Grad Puštal v Škofji Loki je v zgodovinskih virih omenjen že leta 1214, ko srečamo viteza Otona de Purschstalla in leta 1392, ko je omenjen haus Purgstal. Puštalski gospodje so izumrli konec 16. stol., njim pa so kot graščaki sledili Paradeiserji, Tallewrji , Apfalterji, dokler ga niso leta 1696 kupili bogati Oblaki pl. Wolkensbergi iz Gorenje vasi, kasnejši cesarski baroni. Sedaj so v enonadstropnem vectraktnem poslopju z arkadnim dvoriščem stanovanja.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar marec 2006