DVOREC  PUKŠTAJN
Na kratko o dvorcu

   Ob vznožju pukštajnskega grajskega griča so Khösslerji v začetku 18. stoletja pozidali baročni dvorec Pukštajn. V lepo obnovljeni dvonadstropni stvbi z okroglimi vogalnimi stolpiči je danes slovenska vojska. Med lastniki dvorca Pukštajn so bili baroni Jabornegg, pl. Mossmüllerji, rodbina Popp, do konca druge svetovne vojne pa baroni Kometer, ki os stavbo temeljito prezidali. Po vojni je bila v njej vojašnica jugoslovanske armade.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar feb. 2008