GRAD  PUKŠTAJN
Na kratko o gradu

   Na prepadnem griču v pobočju Bukovja blizu Dravograda na desnem bregu Drave so razvaline gradu Pukštajn (Buchenstein), ki so ga okoli leta 1200 pozidali grofje Andechs-Meranski, upravljali pa njihovi ministeriali vitezi Pukštajnski. Grad je omenjen šele leta 1302 kot Puechenstain. Med lastniki srečamo gospode Pfannberške, Auffensteine, Galle, leta 1516 pa vso ga pridobili Gaisrucki. Grad je pogorel leta 1595, a so ga lastniki Ammani obnovili. V drugi polovici 17. stoletja so gospoščino kupili Khösslerji. Ko je grad leta 1706 ponovno pogorel, so ga opustili in pustili razpasti. Danes so vidne mogočne razvaline romanskega palacija in poznogotskega obrambnega stolpa.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar feb. 2008