PTUJSKI  GRAD  Na kratko o gradu


Slikovit grad nad mestom Ptuj je stoletja dolgo varoval naselbino pod seboj, danes pa
privlači s svojo slikovitostjo. S svojo lego na griču nad levim bregom Drave je bil
nekdaj tudi strateško pomemben. Najstarejše arheološke najdbe na gradu segajo celo na
konec III. tisočletja pred našim štetjem! Prav tu pod gradom, je čez Dravo tekla
znamenita jantarska cesta. Strateško mesto so kasneje zavzeli stari Rimljani, ki so na
tem mestu zgradili utrdbo. Najstarejše, še ohranjene stavbe so iz srednjega veka.
Takrat sta bila grad ter mesto pod njim v lasti salzburške nadškofije. Kronist
salzburškega nadškofa Konrada I. je tedaj v sredini 12. stoletja zapisal o pozidavi
gradu, ki naj bi služil kot obramba pred stalnimi ogrskimi vpadi. Oskrbniki gradu
so bili tedaj ministreali , ki so po gradu prejeli tudi ime: "gospodje Ptujski".

          nazaj

© M. Hribar feb. 2004