ŠKOFIJSKI  DVOREC - PROŠTIJA - Novo mesto
slike: Irena K.

Na kratko o dvorcu

   Novomeški škofijski dvorec (Proštija) – 15. stoletje Zgrajena je bila v neposredni bližini kapiteljske cerkve po ustanovitvi kolegiatnega kapitlja leta 1493 in do leta 1623 večkrat prezidana. Preprosto in masivno zgradbo krasi le vzidana kamnita plošča s tremi grbi in latinskim napisom nad vhodnimi vrati. Kvadratno dvorišče obdajajo v pritličju arkadni hodniki. V proštiji je galerija s 24 portreti novomeških proštov, arhiv in teološko - pastoralna knjižnica. V nadstropju je kapela s stropno poslikavo, posvečeno Mariji Snežni, delo baročnega slikarja Antona Cebeja, ki je deloval v drugi polovici 18. stoletja. Kapelo dopolnjuje kasneje prinešen baročni oltar, ki je posvecen Brnski Materi božji. V eni od dvoran v proštovem traktu sta prezentirana baročna stenska poslikava s krajinskimi motivi in rekonstruiran lesen poslikan strop z rastlinsko ornamentiko.
          nazaj   

© M. Hribar dec 2009