DVOREC PREŽAK
slike: Irena K.

Na kratko o dvorcu

   Dvorec Prežak – 17. stoletje Predhodnika dvorca Prežak je na temeljih predhodnega dvora že koncem 15. stoletja pozidal Andrej pl. Auersperg, njegov naslednik Sigmund Turjaški pa je po letu 1547 gospoščino prodal Sigesdorfom. Od leta 1615 je imel Prežak v fevdu Ivan Franc pl. Jurič, nato pa baron Janez Krstnik Moscon, potem pa so se na graščini zvrstili številni lastniki. Leta 1833 je dvorec kupil Andrej Smole in v njem gostil tudi svojega prijatelja Franceta Prešerna, velikega ljubitelja žlahtne dolenjske kapljice. Smole je bil slab gospodar, zapadel je v dolgove, zato so dvorec že leta 1840 prodali na dražbi. V drugi polovici 19. stoletja ga je kupil Franc Anton pl. Langer. V posesti družine Langer je bil dvorec do konca druge svetovne vojne. Leta 1942 so Italijani raznesli grajski inventar, nato pa so Prežak požgali partizani, da se v njem ne bi vgnezdila italijanska posadka. Po vojni je bila stavba obnovljena, v njej so bila stanovanja, zdaj pa nezadržno razpada.
          nazaj   

© M. Hribar dec 2009