GRAD     PREMNa kratko o gradu
      Leta 1213 nastopi v zgodovinski listini vitez Udo de Prem, fevdnik Devinskih grofov na gradu Prem (Bremb), ki se dviguje na griču visoko nad reko Reko in ga ta varuje s treh strani. Od leta 1399 so na Premu gospodovali grofje Walse, nato pa ga je cesar Friderik leta 1472 podelil najprej gospodom Oberburžanom, zatem pa Hallerjem. Leta 1521 so Prem kupili grofje Raunachi in na njem gospodovali skoraj dvesto let, nato pa ga je za doto kupil knez Janez Ferdinand Porzia, prvi minister cesarja Leopolda I. Knezi so v minulem stoletju preuredili grad v imenitno lovsko rezidenco, ga leta 1906 prodali Karlu Lenassiju, njegovi dediči pa rodbini Zuccolin iz Trsta. Lepo ohranjeni premski grad sestavljajo romanski obrambni stolp s kapelo, romasnki dvonadstropni palacij, gotsko stanovanjsko poslopje ter renesančno obzidje z okroglim stolpom ob vhodu.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar junij 2006