PREDJAMSKI    GRADNa kratko o gradu

  Pod naravnim skalnim obokom visoko v steni so v velikanski duplini ostanki prvotnega gotskega predjamskega gradu (Luegg), prvič omenjenega leta 1274, ki so ga pozidali oglejski patriarhi. Jamski grad si upravljali goriški vazali, nato pa deželnoknežnji fevdniki vitezi Predjamski (Luegerji). Ker se je Erazem Predjamski pridružil kralju Matiji Korvinu je cesar ukazal tržaškemu glavarju baronu Gašperju Rauberju, naj mu izroči roparskeha viteza živega ali mrtvega. Po dolgotrajnem obleganju so Erazma leta 1484 ubili, grad pa so upravljali pl. Oberburgi in pl. Purgstalli.
  Leta 1567 je dal nadvojvoda Karel Predjamo v nejm baronu Janezu Cobenzlu, ki je gospoščino dokončno kupil dvajset let pozneje, a je že leta 1570 pozidal sedanje renesančno poslopje, stisnjeno ob navpično steno pod jamskim gradom. Leta 1810 je Predjamo podedoval grof Mihael Coronini-Cronberg, od leta 1846 do konca druge svetovne vojne pa so grad imeli vitezi Windischgrätzi. V gradu je danes muzej.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar maj 2006