DVOR    PRAPROčENa kratko o dvrocu

  V zaselku Praproče pri Spodnjem Blatu je že v 14. stoletju stal stolpast dvor Praproče (Lichtenberg), ki so ga kasnejši lastniki v 18. stoletju predelali v graščino. Leta 1333 je omenjen Reinprecht von Praprotschach, nato pa so bili lastniki Laaserji, Darmbergi, pl. Busethi, pl. Tauffererji, Pouri in od srede 18. stoletja do 1886. leta grofjer Lichtenbergi. Nekaj let je imel dvorec knez Polignac, od leta 1889 pa je poslopje v lasti rodbine Adamič. Potres leta 1895 ge je poškodoval, zato so morali podreti celoten srednji trakt, leta 1941 pa so se v Praproče vselili Italijani in nekatera okna spremenili v strelne line. V čokasti stolpasti stavbi z okroglimi voglanimi stolpiči je muzejska soba Louisa Adamiča.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   
© M. Hribar maj 2006