GRAŠčINA    POSTOJNANa kratko o graščini

Konec 17. stoletja je Sebastijan pl. Raigersfeld ob znožju Soviča sezidal postojnsko graščino (Adlershofen), ki so jo potem posedovali pl. Kreutzbergi, od leta 1762 do 1895 pa pl. Garzarolliji in njihovi sorodniki Dolscheni. Konec 19. stoletja je graščino kupil veletrgovec in posestnik iz Postojne Franc Jurca, zdaj pa so v dvonadstropni stavbi pravokotnega tlorisa z lepim kamnitim portalom med drugim prostori Inštituta za raziskovanje Krasa.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar julij 2007 (popravljeno)