GRAŠČINA  PONOVIČE
Na kratko o graščini

   Graščina Ponoviče (Ponawitsch) na obronku hriba nad Savo je bila pozidana v 16. stoletju. Gospodje Praunspergerji so jo po letu 1589 prodali Gotscheerjem, ti pa baronu Henriku Paradeiserju. Leta 1651 je Ponoviče kupil baron Karel Witzenstein, nato pa so bili graščaki grofje Ursini-Blagaj in Lambergi. Od leta 1728 so bili lastniki baroni Wolkensbergi, sredi 19. stoletja so Ponoviče prešle v meščanske roke, do razpada avstroogrske monarhije je bila v njej tovarna špirita in kvasa, med obema svetovnima vojnama pa ruska gimnazija in dekliško vzgajališče. Po drugi svetovni vojni je bil v graščini sedež družbenega živinorejskega posestva, danes pa so v zanemarjenih in propadajočih Ponovičah stanovanja. Sedanjo podobo so Ponoviče dobile v baročni dobi. Dvonadstropno gosposko hišo krasijo lepa rustična portala z biforama v obeh nadstropjih nad njima, vogalna stolpiča s čebulasto streho in polkrožno čelo sredi strehe.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar feb. 2008