GRAD     POLZELA
MALTEŠKA   KOMENDA

Na kratko o gradu

    Leta 1170 nastopa v zgodovinskem viru polzelski vitez Degnardus de Helenstein, kar kaže, ada je bil grad Polzela (Heilenstein) pozidan že v romanski dobi. Od leta 1323 do 1780 je bila v gradu komenda malteškega viteškega reda, nato pa je mogočno utrdbo kupil Rajmund Novak, lastnik dvorca Šenek. Razpadajoče poslopje je v drugi polovici 19. stoletja popravil lastnik Pongratz. Danes je poslopje v precej slabem stanju.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar julij 2006