DVOREC    SPODNJA POLSKAVANa kratko o dvorcu

Dvorec Spodnja Polskava (Freistein) na robu istoimenskega naselja ja nastal iz prvotnega dvora plemiške rodbine Regall iz Rač, katerega so leta 1603 kupili gospodje Stubenbergi, nato so bili lastniki grofje Dietrichsteini, od leta 1679 do 1872 studeniške dominikanke, potem pa grofje Brandis in Batthyany. Med obema vojnama je dvorec posedovala rodbina Ausch, zdaj pa so v njem stanovanja. Sedanja stavba je dvoinpolnadstropno poslopje z mogocnim kamnitim renesancnim portalom in s triforama v obeh nadstropjih nad njim.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar april 2006