GRAD POLJANEslike: Irena K.

Na kratko o gradu
      Grad Poljane (Pollant) – 13. stoletje (Predgrad pri Kočevju)
Grad Poljane – Pollant je omenjen šele leta 1325 kot castrum Poelan, a je bil gotovo sezidan kmalu po letu 1250, saj naj bi v začetku 12. stoletja tam stala lastniška cerkev, že leta 1221 pa naj bi bila ustanovljena poljanska župnija. Kot oglejski fevd so ga uporabljali svobodni gospodje Auerspergi, po leta 1348 pa Ortenburžani in Celjani, nato pa je postal deželnoknežja last. Sredi 16. stoletja so gospoščino dobili gospodje Schnitzenbaumi, 1618 pa je Poljane kupil baron Janez Jakob Khiessl in posest priključil Kočevsko ribniškemu gospostvu. Od leta 1641 do konca druge svetovne vojne so bili lastniki Auerspergi. Poljane so leta 1809 iz maščevanja požgali Francozi.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec. 2009