SPODNJI  GRAD  POLHOV   GRADEC
Na kratko o gradu

   Pod Kalvarijo nad Polhovim gradcem stoji spodnji grad Polhov gradec (Billichgrätz), katerega naj bi pozidali okoli leta 1511 (verjetno Lambergi), vendar so med obnovitvenimi deli naleteli na starejše zidovje. Leta 1588 je nadvojvoda KArel prodal gospoščino Juriju Khislu s Fužin, nato pa so kot lastniki sledili baroni Mosconi, pl. Edling, vitez Troppenau in od 1658. leta Mark Anton Kunstl pl. Baumgartner (od 1684 baron Billichgrätz), ki je gradu dal sedanjo podobo. Iz tega obdobja izvirata tudi bogato okrašena grajska kapela in imenitni Neptunov vodnjak na dvorišču. Leta 1826 so gospoščino prevzeli grofje Ursini-Blagaj, 1875. leta pa je grad kupila rodbina Urbančič iz Preddvora. V njihovi lasti je bil do konca druge svetovne vojne.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

V Gradu se nahaja "poštni muzej" - slike mi je poslala Andreja.          nazaj

© M. Hribar jan. 2008