STARI  GRAD  POLHOV   GRADEC
Na kratko o gradu

   Na Kalvariji nad Polhovim gradcem so skromni sledovi gradu Polhov gradec (Billichgrätz), na katerem so gospodovali polhograjski vitezi, sprva oglejski vazali, nato pa spanheimski ministeriali. Leta 1261 je omenjen vitez Henrik de Pilchgraz, grad pa šele leta 1350 kot turn Pillichgraecz. Polhov gradec so leta 1364 pridobili Celjani, po letu 1456 pa je bil deželnoknežji fevd. Med zastavnimi gospodi so bili Galli, Lambergi in drugi. Grad je bil poškodovan med potresom leta 1511, štiri leta kasneje pa so ga razdelaji uporni kmetje, zato so sedež gospoščine prenesli v današnji spodnji grad.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj   

© M. Hribar jan. 2008