GRAD  POGONIK
Na kratko o gradu

   Po izročilu naj bi gospodje Wernegkhi iz razvalin gradu Vernek leta 1552 na griču v okljuku Save nasporit Hotiča pozidali grad Pogonik (Poganick). Valvasor ga je upodobil kot enoinpolnadstropno stolpasto stavbo s pomolnima stolpičema na sprednjem pročelju. Konec 16. stoletja so bili lastniki Wagni, nato pa Graffenwegerji s Knežije. Leta 1635 so grad napadli inn oplenili uporni kmetje, a velike škode niso naredili. Zatem se je na gradu zvrstilo veliko lastnikov, sredi 18. stoletja je bil Pogonik nekaj časa last ljubljanskih avguštincev in barona Apfalterja, nato je prešel v meščanske roke. Pred drugo svetovno vojno je bila lastnica gradu rodbina Katalan, leta 1943 pa so ga požgali partizani, ko so napadli nemško vojaško posadko, ki se je vgnezdila v njem. Po vojni ga je lastnik obnovil in predelal v lepo vilo z vogalnimi pomoli.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič


          nazaj

© M. Hribar maj 2008