GRAŠČINA   POGLED
Na kratko o graščini

   Graščina Pogled, ki stoji na manjši vzpetini nad vasjo Mlače pri Zbelovem,
je naslednica strejšega dvorca gospodov Liechtensteinskih, pl. Schrottov in Dietrichsteinov.
Maks pl. Plöschen je leta 1617 dvor prezidal v štiritraktno graščino z okroglimi stolpi na
treh vogalih in arkadnim notranjim dvoriščem, nato pa se je na njej zvrstilo več lastnikov,
med njimi baroni Reising in Conti, grofje Gaisrucki in drugi. Od leta 1829 do konca druge
svetovne vojne je bil Pogled v posesti rodbine Prossek, zdaj so v zanemarjenem poslopju
stanovanja.          nazaj   

© M. Hribar jul. 2007