DVOREC    PODVIN

Na kratko o dvorcu

Dvorec Podvin se prvič omenja že leta 1311. Bil je dediščina pl. Podweinov, ki so bili vazali grofov Ortenburških. Skozi stoletja je dvorec zamenjal kar nekaj lastnikov ( celjski grofje, nato Habsburžani,... ) in izgled. Leta 1870 pa je lastnik tega dvorca postal francoski princ Camille de Polignac, kateremu je grad služil kot letna rezidenca njegove družine. Le- ta pa je dvorec zapustila leta 1939, pred vojno. Po vojni je bil dvorec prenovljen ion od leta 1962 posluje kot gostinsko - turistični objekt.


vir podatkov: internet: www.robas.si/grad-podvin/


          nazaj

© M. Hribar okt. 2005