GRAD     PODSREDANa kratko o gradu
      Grad Podsreda, (Hörberg), star krški fevd na griču nad istoimenim naseljem, je eden najbolje ohranjenih in kvalitetno oblikovanih romanskih gradov na naših tleh. Grad in kastelani so prvič omenjeni leta 1213 (castrum Herberch). Podsreškim vitezom so sledili Ostrovrharji s Svibnega, nato celjski grofje, po letu 1456 pa Habsburžani. Do leta 1617, ko je Podsredo kupil grof Žiga Tattenbach, so grad upravljali oskrbniki in zakupniki, med njimi omenimo le Mindorferje in Herbersteine. Nato na Podsredi srečamo grofe Barbo, barone Apfaltrerje in Lazzarinije, leta 1848 pa je gospoščino kupil knez Weriard Windischgrätz. V lasti te rodbine je bil grad do konca druge svetovne vojn. Leta 1880 je bila Podsreda poškodovana med potresom, a so jo knezi obnovili. V gradu ki ga sestavljata kar dva romanska palacija, mogočen romanski bergfried, na dvorišču pa stolp s kapelo, je danes muzej.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar junij 2006