GRAD    PODGRAD

Na kratko o gradu

Kljub temu, da je Podgrad zelo star kraj z zgodovinskim obeležjem in odigrano pomembno vlogo v daljni preteklosti, je danes mnogim nepoznan, zlasti onim iz sosednjih držav ali oddaljenejših krajev. Valvasor in njegovi sodelavci so obiskovali Podgrad in njegova okolici, ohranjenih je tudi nekaj risb, med drugim tudi grafika starega Podgrajskega gradu iz leta 1313. Po Valvasorjevih podatkih je bil ta grad obnovljen leta 1333, a porušen 1865, ko so gradili Podgrajsko sodišče in druge pomembnejše objekte. Zadnji lastnik gradu je bil beneški grof Monte Cucoli. o brkinsko-čičkem področju obstajajo zapisi že od leta 1250 naprej. V sosednji vasi Hrušica hranijo najstarejše primorske knjige od leta 1620, kjer so navedeni tudi podatki o Podgradu. Uvedba priimkov v naših krajih obstaja že od 15 stoletja. V času Avstroogarske je bil uradni jezik na sodišču slovanski, kasneje tudi italijanski in nemški. Podgrard je ohranil ves čas slovenski živelj. V času Marije Terezije, ko je bila v teh krajih Avstroogarska se je začel razvijati Trst in s tem tudi Podgrad. Ugotovljeno je bilo, da je Podgrad dosegel svoj največji vzpon prav v času Avstroogarske. Takrat smo imeli v Podgradu narodni dom, knjižnico, čitalnico, dvorano za amatersko gledališče, tamburaški zbor, pevski zbor, šahovski klub, športne igre in dramske nastope. Bila je tudi hranilnica in posojilnica, stalni zdravnik od leta 1880 naprej, zobni zdravnik, kataster, notar, advokat,trgovska in obrtniška dejavnost, osnovna šola. Pomembno vlogo je imelo tudi sodišče, saj je spadalo pod le-to 70 vasi, tudi občina in njena administrativna uprava je bila zelo močna in aktivna. Prvo štetje na tem področju je izvedla Avstroogarska leta 1871, naslednje uradno štetje prebivalstva pa je bilo v času, ko smo spadali pod Italijo, in sicer leta 1931.


vir podatkov: internet: www.podgrad.si


          nazaj

© M. Hribar sept. 2005