GRAD    PODČETRTEKNa kratko o gradu

    Grad Podčetrtek (Windischlandsberg) na skalnem pomolu hriba nad istoimenim naseljem je bil pozidan že zelo zgodaj, kljub temu pa so njegovi kastelani, krški fevdniki vitezi Landsberški, kot tudi sam grad omenjeni šele v začetku 13. stoletja. Leta 1209 je omenjen vitez Engelscalcus de Landesperch, grad pa leta 1261 kot castrum Lansperch. Romanski grad Podčetrtek je bil uničen med vojno z Madžari v drugi polovici 15. stoletja, nanj pa spominjajo le še ostanki stolpa na griču nad njim. Okoli leta 1520 so na mestu starega gradu pozidali sedanje grajsko poslopje, štiritraktno dvonadstropno stavbo z dvema okroglima, za nadstropje višjima stolpoma, ki so ju Attemsi temeljito prenovili in predelali v minulem stoletju. Od leta 1527 so Podčetrtek upravljali Tattenbachi, od leta 1682 do konca druge svetovne vojne pa so bili lastniki gradu grofje Attems. Med vojno je bil grad popolnoma izropan, po njej so bila v njem stanovanja, zdaj pa nezadržno propada.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar sept. 2006