GRAD   POBREŽJENa kratko o gradu

    Leta 1547 je baron Ivan Lenkovič strmo nad Kolpo pri Adlešičih sezidal grad Pobrežje (Freienthurn) renesančno trdnjavo z močnim obzidjem, ki so mu priključili še velik protiturški tabor. Sedemnajst let pozneje so grad kupili pl. Burgstalli, leta 1743 grof Barbo, nato so bili lastniki pl. Bonazziji in grofje Auerspergi, od konca 18. stoletja do leta 1904 ko je Pobrežje prešlo v meščanske roke, pa so bili graščaki baroni Apfalterji. Leta 1918 je grad kupila rodbina Zurc. Med vojno so Pobrežje kar dvakrat, leta 1942 in 1945 požgali Nemci. Eno od grajskih poslopij je še ohranjeno in pokrito s streho, razvaline grajskega jedra segajo dve nadstropji visoko, obrembno zidovje pa je precej razpadlo.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar nov. 2006