DVOREC   PLNADAslike: Irena K.

Na kratko o dvorcu
      Fužinarski dvorec Plnada ali Plonada ali Palmada - 17. stoletje

Za najstarejšo fužinarsko hišo v Železnikih velja t.im. Plnada - Plonada - Palmada (Trnje 33). Pozidali so jo v 13. stoletju in jo obnovili v 16. stoletju, ime pa je dobila po Palmanovi, od koder so fužinarji prihajali. Stavba, v kateri je bil tudi mlin, je nadstropna, z izzidanim podstrešjem, postavljena na ključastem tlorisu (prizidan trakt) in s polkrožnim vogalnim pomolom v nadstropju, ki se opira na zidani stožčasti konzoli - tik njunega nastavka sta zoomorfna kamnita reliefa, ki predstavljata eden leva, drugi medvedjo glavo. Vhodni portal je baročen, takšni so tudi kamniti okenski okviri. Hišo počasi obnavljajo.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec 2009