DVOREC    PLETERJENa kratko o dvorcu

    Dvorec Pleterje (Pleterhof) so sezidali pl. Wernegkhi v začetku 17. stoletja, nato pa so bili lastniki baron Kheysell, grof LAmberg, ljubljanski jezuitski kolegij, od leta 1794 študijski sklad, leta 1838 ga je kupil baron Borsch-Borschod, nato pa 1899. leta kartuzija v Grenoblu in ga združila s samostanom v Pleterjah.
 

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar sept. 2006