GRAD    PIŠECENa kratko o gradu

   Skrit za stoletnimi drevesi na strmem griču blizu istoimenega naselja počasi propada grad Pišece (Pischätz), sprva posest salzburške nadškofije. Na njem so gospodovali vitezi Pišečki, leta 1266 je omenjen vitez Konrad, grad pa prvič šele leta 1329 kot haus Pischaetz. Ko so sredi 14. stoletja vitezi izumrli, so grad upravljali nadškofovi oskrbniki in upravniki, med njimi plemiči Dobrnski, Mordachsi, Brestaniški, leta 1595 pa ga je kupil baron Inocenc Moscon. V lasti te rodbine je ostal grad do konca druge svetovne vojne. Grajsko jedro tvori mogočen štirinadstropen romanski stolp kvadratnega tlorisa, visok šestintrideset metrov, kateremu so v renesančni dobi prizidavali stanovanjske trakte. Grad so temeljito predelali v drugi polovici 19. stoletja. Po drugi svetovni vojni so bila v njem stanovanja, danes pa ga obnavljajo.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar sept. 2006