DVOREC   OZELJANslike: Irena K.

Na kratko o dvorcu
      Dvorec Ozeljan (Osellam) – 17. stoletje

   Dvorec Ozeljan – Osellam je bil pozidan v 17. stoletju. Med lastniki so bili grofje Coronini, do leta 1928 pa ga je posedovala plemiška rodbina de Zuccatto. Nato so bili v njem kulturni dom in stanovanja.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar jan. 2010