KOSLERJEVAVA GRAŠČINA (Ortnek)

Na kratko o graščini

Koslerjevo grašcino nasproti železniške postaje v dolini ("grad v Peklu") so konec 17. stoletja iz nekdanje ortneške pristave (omenjene leta 1370, ko jo je baje sezidal stavbni mojster Hans Schwab po narocilu grofa Friderika Ortenburškega) pozidali Lichtenbergi, Koslerji pa so jo uporabljali kot trgovsko in skladišcno postajo za kupcevanej z lesom. Leta 1884, ko so opustili stari grad, so jo preuredili za bivanje. Po drugi svetovni vojni je bila nacionalizirana, uporabljali so jo v zdravstveno-rekreativne namene, sedaj pa prazna nezadržno propada.vir podatkov: knjiga GRADOVI, GRAŠCINE IN DVORCI NA SLOVENSKEM - avtor Ivan JAKIC


          nazaj

© M. Hribar marec 2006