GRAD   ORTNEK
Na kratko o gradu
    Na 765 visokem Velikem Žrnovcu nad zaselkom Ortnek samevajo razvaline gradu Ortnek (Ortenegg), ki so ga v 13. stoletju kot oglejski vazali upravljali ortenburški grofje. Grad je prvič omenjen šele leta 1335 kot castrum Ortenek, prvotni stolp pa je bil pozidan verjetno že stoletje pred tem. Za Ortenburžani so dobili Ortnek v fevd Celjski grofje, leta 1456 pa so jim sledili Habsburžani, ki so grad zastavili naprej pl. Werneckom, nato pa Lambergom. Grad so leta 1515 oblegali in poškodovali uporni kmetje, dvakrat pa tudi Turki.
   Prvotni stolpasti grad so Lambergi razširili in okrepili z obzidjem z mogočno bastijo in dvema mnogokotnima vogalnima stolpoma. Leta 1589 so Ortnek kupili pl. Mosconi, sredi 17. stol. je bil grad štiri leta last stiškega samostana, nato so ga leta 1650 kupili Lichtenbergi. Grofje Lichtenbergi so gospoščino leta 1820 prodali dunajskemu trgovcu Janezu Koslerju in v posesti te rodbine je bila do konca druge svetovne vojne. Koslerji so razpadajoči grad opustili konec 19. stoletja in se preselili v graščino v dolini. Blizu grajskih razvalin je razpadajoča grajska kapela sv. Jurija, iz katere so 1945 . leta prenesli tri imenitne gotske oltarje v Pleterje.          nazaj   

© M. Hribar nov. 2006