GRAD    OREHEKNa kratko o gradu

  Na manjši vzpetini tik nad vasjo Orehek je obsežen grajski kompleks vec med seboj povezanih stolpastih objektov. Grad Orehek (Nussdorf) je bil po Valvasorjevih besedah pozidan v 13. stoletju, upravljali pa so ga gospodje Nussdorfi, omenjeni leta 1245. Iz razpadajočega poslopja je leta 1584 grof Ahacij Thurn sezidal nov grad. Med lastniki srečamo še pl. Coraduzzije, barone Hallerje, kneze Porzia, od druge polovice 17. stoletja pa barone Rossettije. Od leta 1809 do konca druge svetovne vojne je bil Orehek v lasti rodbine Dolenc. Zdaj so mogočnem a zanemarjenam poslopju stanovanja.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar maj 2006