NOVI   GRAD   NEUBURGslike: Irena K.

Na kratko o gradu
      Novi grad (Newenburch) – 12. stoletje (Preddvor) Novi grad Neuburg (Neuberg; Newenburch) je bil pomembna utrdba grofov Andeških. Nekdanjo posest mejnih grofov Weimar-Orlamunde so v začetku 12. stoletja prevzeli grofje Andeški, ki so opustili nekdanjo stolpasto utrdbo in kmalu v bližini pozidali novo trdnjavo. Nato so Neuburg imeli Spenheimi, zatem pa so ga deželni knezi zastavljali ali dajali v fevd raznim plemiškim rodbinam (verjetno Žovneškim v prvi polovici 14. stoletja, zatem verjetno gospodom Devinskim in leta 1391 njihovim sorodnikom grofom Wlasee). Konec 13. stoletja so Neuburg imeli v fevdu plemiči iz Greinfenfelsa na Koroškem, kasneje pa več drugih. Razni avtorji navajajo, da je bil Neuburg kar trikrat opustošen. Prvič naj bi ga porušil celjski vojskovodja Jan Vitovec leta 1439, drugič Turki leta 1473 in končno katastrofalni potres leta 1511.
  

vir podatkov: knjiga o gradovih - Ivan Stopar
nazaj   

© M. Hribar dec 2009