GRAŠČINA     NOVI  DVORNa kratko o graščini
      Sredi vasi Preddvor leži graščina Novi dvor (Höfflain) sprva dvor cisterijanskega samostana v Vetrinjah na Koroškem, omenjen že leta 1147 kot Nuwenburch. Leta 1549 je opat Bernard zastavil Preddvor baronu Janezu Jožefu Egkhu, leta 1571 pa je gospoščino kupil Janez pl. Khistl. Naslednji lastniki so bili pl. Harrerji, baroni Ruessensteini in od leta 1670 grofje Gallenbergi, sedemdeset let so ga imeli pl. Schiffersteini, v 19. stoletju pa so si ga pridobili Urbančiči. Leta 1897 je graščino kupil dr. Maksimiljan Wurzbach, pred drugo svetovno vojno pa je bi lv njej hotel "Grintovec", sedaj pa sameva in počasi prodada.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar junij 2006