GRADIČ    NOVI DVORNa kratko o gradiču

    Gradič stoji na desni strani ceste, ki vodi proti Dolenjskim Toplicam. Gradič je v drugi polovici 16. stoletja pozidal baron Wolf Adam Mordax, za njim so bili njegovi lastniki pl. Diennersbergi, baroni Gusiči, grofje Paradeiserji in mnogi drugi. Pred dobrimi sto leti je v njem prebivala Primičeva Julija, ki počiva na bližnjem šmihelskem pokopališču. Leta 1892 je red usmiljenih bratov na grajskem posestvu pozidal moško bolnišnico, grad sam pa preuredil v samostanske prostore. Gradič je danes del zgradbe internega oddelka Splošne bolnišnice v Novem mestu. Enonadstropno stavbo pravokotnega tlorisa krasi lep kamnit portal. Grad je bil z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, Uradni list RS št. 38/1992 razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena.

vir podatkov: knjiga - Gradovi, dvorci in graščine na Slovenskem, avtor Ivan Jakič

          nazaj   

© M. Hribar nov. 2006